El Centre

Vila d’Arts Idiomes es va inaugurar al setembre 2007 amb l’objectiu d’oferir un servei d’ensenyament rigorós, personalitzat i de qualitat. Des de l’inici, l’aposta del centre va ser -i continua sent- la formació en grups reduïts, amb professionals qualificats, material modern i amb una metodologia orientada al progrés equilibrat en totes les àrees de l’idioma. La vinculació directa amb alumnes, pares i entorn és una de les característiques que fan que el centre gaudeixi de bona reputació pel que fa a la serietat, la honestedat i els resultats. Acompanyem els alumnes de qualsevol edat en el seu procés d’aprenentatge amb una combinació d’exigència i flexibilitat per tal que assoleixin els seus objectius. Assessorem i gestionem l’obtenció de diverses titulacions de reconegut prestigi internacional i també oferim formació “a mida” per a alumnes amb necessitats específiques. Tot plegat, una tasca fascinant que fem amb dedicació, cura i molta passió!

tilde

Bases del Centre d'Idiomes Vila d'Arts

1. El calendari del Centre es correspon amb el calendari escolar de la Generalitat.

2. L’horari de secretaria és el següent: de dilluns a divendres de 17:00 a 21:00h de setembre a juliol / agost tancat.

3. En cas d’existir dubtes abans de formalitzar la matriculació, es pot fer una classe de prova (gratuïta només per als grups estàndard).

4. Els rebuts es pagaran per avançat durant els 10 primers dies de cada mes o trimestre a la secretaria del Centre o a través del banc.

5. Les classes particulars, al juliol, i els drets d’exàmens externs (com el FCE), es pagaran per endavant en efectiu o per transferència bancària.

6. En cas de devolució de rebuts bancaris, les despeses aniran a càrrec de l’alumne.

7. Cal comunicar les baixes amb 15 dies d’antelació.

8. Es lliuraran informes als alumnes al final de cada trimestre.

9. Les classes tenen una durada d’1 hora i 25 minuts. Es prega puntualitat. En cas que tots els alumnes no espresentin a classe durant els primers 20 minuts sense avisar, la classe es considera cancel·lada.

10. El centre no farà devolucions en cas de vaga o per causes de força major alienes al centre.

11. No es permet menjar ni fer ús de telèfons mòbils a les classes a no ser que l’ús del dispositiu formi part d’una activitat tutelada pel professor.

12. No està permès fer fotografies i/o enregistraments al/del centre ( a no ser que sigui part d’una activitat tutelada pel professor).

13. Per a un millor aprofitament de les classes, el Centre es permet de demanar als pares o tutors dels alumnes la seva col·laboració en les següents qüestions:

a. Es demana fer un seguiment de les tasques dels alumnes a casa.

b. Es prega es retornin signades les notes adreçades als pares/tutors referents al comportament o rendiment de l’alumne.

c. Cal notificar al Centre -per telèfon, mail o presencialment -a recepció – les faltes d’assistència, a ser possible amb antelació.

14. La inscripció al Centre implica l’acceptació de totes les bases.